Your Brand xây dựng bộ nhận diện thương hiệu số cho doanh nghiệp, giúp thương hiệu kết nối với khách hàng mọi lúc, mọi nơi và khiến khách hàng ghi nhớ thương hiệu một cách nhanh chóng và rõ ràng hơn, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0 với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nền tảng công nghệ số đa phương tiện.

8 thành phần cơ bản của bộ nhận diện thương hiệu số:

  1. Nền tảng thương hiệu (Khái niệm thương hiệu)
  2. Biểu trưng (Logo)
  3. Khẩu hiệu (Slogan)
  4. Trang web
  5. Trang thương hiệu
  6. Hồ sơ điện tử
  7. Trang truyền thông mạng xã hội
  8. Video doanh nghiệp